Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Tin tức
Bộ Tài chính - 22/08/2019 10:46 AM
Quyết định số 1325/QĐ-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Anh Minh - 27/11/2013 4:37 PM
Theo quy định,  từ ngày 1/11/2013 người khai hải quan thực hiện sử dụng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ và Điều 5 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Vậy, chữ ký số là gì?

Chữ ký số được biết đến như một công nghệ xác thực, đảm bảo an ninh, an toàn cho giao dịch trên môi trường Internet. Chữ ký số sẽ giải quyết vấn đề toàn vẹn dữ liệu và là bằng chứng chống sự chối bỏ trách nhiệm trên nội dung đã ký, giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân yên tâm với các giao dịch điện tử của mình trong môi trường Internet.
An Việt - 8/10/2013 4:06 PM
Từ ngày 1-11-2013, người khai hải quan sử dụng chữ kí số (CKS) đã đăng kí với cơ quan Hải quan để thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT), quy định này được Bộ Tài chính đưa ra trong Quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18-9-2013.  Theo đó, việc sử dụng CKS trong TTHQĐT được thực hiện theo quy định tại Nghị định 87/2012/NĐ-CP và Thông tư 196/2012/TT-BTC.

Để quý tạo thuận lợi cho quý doanh nghiệp, chúng tôi đăng tải thông tin liên hệ của các Doanh nghiệp cung cấp Dịch vụ Chứng thực chữ ký số được Bộ thông tin & truyền thông cấp phép như sau:
Hữu Minh - 1/10/2013 3:49 PM
Sau khi nhận được chữ ký số (USB) từ nhà cung cấp, bạn thực hiện theo các bước dưới đây để Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số khai Hải quan điện tử:
Hữu Minh - 30/09/2013 4:42 PM
Theo quy định tại Quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử:
Theo vnaccs.com (vnaccs.com) - 18/09/2013 12:44 AM
- Trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa Hải quan, việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) là hoạt động nổi bật được nhiều cơ quan, ban ngành và cộng đồng DN đánh giá cao. Thông qua thực hiện TTHQĐT, ngành Hải quan đã tiến một bước dài trong đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa để tạo thuận lợi cho DN theo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tài chính.
Tài liệu theo chuẩn RSS 2.0
 
Tìm kiếm nội dung:
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn