Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
VNACCS/VCIS
Bộ Tài chính - 22/08/2019 10:46 AM
Quyết định số 1325/QĐ-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
16/12/2013 12:11 AM
(VNACCS.com) - Tập hợp link Downloads phần mềm, tài liệu hướng dẫn, chuẩn dữ liệu khai VNACCS
Anh Minh - 27/11/2013 4:37 PM
Theo quy định,  từ ngày 1/11/2013 người khai hải quan thực hiện sử dụng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ và Điều 5 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Vậy, chữ ký số là gì?

Chữ ký số được biết đến như một công nghệ xác thực, đảm bảo an ninh, an toàn cho giao dịch trên môi trường Internet. Chữ ký số sẽ giải quyết vấn đề toàn vẹn dữ liệu và là bằng chứng chống sự chối bỏ trách nhiệm trên nội dung đã ký, giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân yên tâm với các giao dịch điện tử của mình trong môi trường Internet.
An Việt - 8/10/2013 4:06 PM
Từ ngày 1-11-2013, người khai hải quan sử dụng chữ kí số (CKS) đã đăng kí với cơ quan Hải quan để thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT), quy định này được Bộ Tài chính đưa ra trong Quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18-9-2013.  Theo đó, việc sử dụng CKS trong TTHQĐT được thực hiện theo quy định tại Nghị định 87/2012/NĐ-CP và Thông tư 196/2012/TT-BTC.

Để quý tạo thuận lợi cho quý doanh nghiệp, chúng tôi đăng tải thông tin liên hệ của các Doanh nghiệp cung cấp Dịch vụ Chứng thực chữ ký số được Bộ thông tin & truyền thông cấp phép như sau:
Hữu Minh - 1/10/2013 3:49 PM
Sau khi nhận được chữ ký số (USB) từ nhà cung cấp, bạn thực hiện theo các bước dưới đây để Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số khai Hải quan điện tử:
Hữu Minh - 30/09/2013 4:42 PM
Theo quy định tại Quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử:
Theo vnaccs.com (vnaccs.com) - 18/09/2013 12:44 AM
- Trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa Hải quan, việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) là hoạt động nổi bật được nhiều cơ quan, ban ngành và cộng đồng DN đánh giá cao. Thông qua thực hiện TTHQĐT, ngành Hải quan đã tiến một bước dài trong đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa để tạo thuận lợi cho DN theo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Bộ Tài chính.
eFinance số 118 Ngày 15/04/2013 (eFinance số 118 Ngày 15/04/2013) - 14/06/2013 4:20 PM
- Hệ thống thông quan hàng hóa tự động Việt Nam (Vietnam Automated Cargo Clearance System - VNACCS) và hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tình báo (Vietnam Customs Intelligent Database System - VCIS) (gọi tắt là hệ thống VNACCS/VCIS)  do Nhật Bản tài trợ cho Hải quan Việt Nam có nhiều điểm mới và thay đổi so với hệ thống thông quan điện tử hiện đang áp dụng như: Chức năng tính thuế tự động được hoàn thiện; Rút ngắn thời gian làm thủ tục bằng cơ chế phân luồng tự động do hệ thống thông quan điện tử được áp dụng ở nhiều khâu (quản lý hàng đi/đến tại cảng, chỉ tiêu nhập dữ liệu ở VNACCS/VCIS được tích hợp nhiều hơn các tiêu chí trên vận đơn, bản lược khai vào chỉ tiêu khai báo trên tờ khai); Tăng cường kết nối giữa các bộ, ngành thông qua cơ chế một cửa quốc gia (NSW); Lấy thông tin của dữ liệu đã đăng ký để khai báo xuất nhập khẩu; Thực hiện đăng ký khai báo trước; Quản lý hàng tạm nhập tái xuất…
Hữu Minh - 13/05/2013 6:25 PM
Có thể khái quát những đặc điểm cơ bản của VNACCS như sau:
VNAACS là hệ thống thông quan điện tử
Tập trung vào cả 3 khâu: trước, trong và sau thông quan
Mở rộng các thủ tục, như thủ tục đăng ký danh mục miễn thuế, thủ tục áp dụng chung cả hàng mậu dịch và phi mậu dịch, thủ tục đơn giản đối với hàng trị giá thấp, quản lý hàng hóa tạm nhập – tái xuất
Tăng cường kết nối với các Bộ, ngành khác bằng cách áp dụng cơ chế một cửa (Single Window)
Tiếp nhận và xử lý phân luồng tự động thông tin khai báo của doanh nghiệp (phân luồng tự động). Hạn chế sử dụng hồ sơ giấy thông qua việc áp dụng chữ kí điện tử
Thay đổi căn bản việc quản lý, giám sát hải quan đối với một số loại hình theo hướng tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp
Tài liệu theo chuẩn RSS 2.0
 
Tìm kiếm nội dung:
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn