Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Những đặc điểm cơ bản của VNACCS

Có thể khái quát những đặc điểm cơ bản của VNACCS như sau: 

  • VNAACS là hệ thống thông quan điện tử
  • Tập trung vào cả 3 khâu: trước, trong và sau thông quan
  •  Mở rộng các thủ tục, như thủ tục đăng ký danh mục miễn thuế, thủ tục áp dụng chung cả hàng mậu dịch và phi mậu dịch, thủ tục đơn giản đối với hàng trị giá thấp, quản lý hàng hóa tạm nhập – tái xuất
  • Tăng cường kết nối với các Bộ, ngành khác bằng cách áp dụng cơ chế một cửa (Single Window)
  • Tiếp nhận và xử lý phân luồng tự động thông tin khai báo của doanh nghiệp (phân luồng tự động). Hạn chế sử dụng hồ sơ giấy thông qua việc áp dụng chữ kí điện tử
  • Thay đổi căn bản việc quản lý, giám sát hải quan đối với một số loại hình theo hướng tăng cường trách nhiệm của các doanh nghiệp.
Hữu Minh
Tìm kiếm nội dung tạp chí:
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn