Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
DOWNLOADS DANH MỤC CHUẨN, BỘ CÀI PHẦN MỀM, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN, CHUẨN DỮ LIỆU KHAI VNACCS

(VNACCS.com) - Tập hợp link Downloads phần mềm, tài liệu hướng dẫn, chuẩn dữ liệu khai VNACCS 

Tải về

 

Phần mềm đầu cuối phục vụ cho việc chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS

Tải về

Hướng dẫn sử dụng phần mềm đầu cuối cho doanh nghiệp

Tải về

Hướng dẫn thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa XNK  trên Hệ thống VNACCS

Tải về

Hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ đối với PTVT trên Hệ thống VNACCS

Tải về

Hướng dẫn thủ tục về khai vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan

Tải về

 

Danh mục bảng mã liên quan đến thủ tục thông quan hàng hóa XK, NK

Tải về

Danh mục bảng mã liên quan đến thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải

Tải về

Danh mục bảng mã liên quan đến TTHQ đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát của hải quan

Tải về

Danh mục bảng mã các đơn vị hải quan

Tải về

Danh mục bảng mã các ngân hàng

Tải về

 

Tài liệu thiết kế chuẩn EDI (tiếng Anh)

Tải về

Tài liệu thiết kế chuẩn EDIFACT, XML mapping (tiếng Anh)

Tải về

 

Tin liên quan:
 
Tìm kiếm nội dung tạp chí:
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn