Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Quyết định số 1325/QĐ-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Quyết định số 1325/QĐ-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
Bộ Tài chính, Bộ Tài chính
Tin liên quan:
 
Tìm kiếm nội dung tạp chí:
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn