HỎI & ĐÁP

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh trả lời vướng mắc của doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu...
Những thắc mắc của cá nhân hay doanh nghiệp sẽ được chúng tôi trả lời trong thời gian ngắn nhất có thể.

Nội dung tư vấn chỉ có tính tham khảo, đề nghị cá nhân/doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để được hướng dẫn chi tiết.

 HỎI ĐÁP

1Xuất cảnh9/13/2018 3:31 AM
1
1Xuất cảnh9/13/2018 3:31 AM
1
1Xuất cảnh9/13/2018 3:30 AM
1
1Xuất cảnh9/13/2018 3:30 AM
1
1Xuất cảnh9/13/2018 3:29 AM
1
1Chuyển cảng9/13/2018 3:26 AM
1
1Chuyển cảng9/13/2018 3:25 AM
1
1Chuyển cảng9/13/2018 3:24 AM
1
1Chuyển cảng9/13/2018 3:24 AM
1
1Chuyển cảng9/13/2018 3:24 AM
1
1Nhập sản xuất khẩu9/13/2018 3:24 AM
1
1Nhập sản xuất khẩu9/13/2018 3:24 AM
1
1Nhập sản xuất khẩu9/13/2018 3:23 AM
1
1Nhập sản xuất khẩu9/13/2018 3:23 AM
1
1Nhập sản xuất khẩu9/13/2018 3:23 AM
1
1Gia công9/13/2018 3:23 AM
1
1Gia công9/13/2018 3:22 AM
1
1Gia công9/13/2018 3:22 AM
1
1Gia công9/13/2018 3:20 AM
1
1Gia công9/13/2018 3:20 AM
1
1Nhập khẩu9/13/2018 3:20 AM
1
1Nhập khẩu9/13/2018 3:19 AM
1
1Nhập khẩu9/13/2018 3:19 AM
1
1Nhập khẩu9/13/2018 3:19 AM
1
1Nhập khẩu9/13/2018 3:19 AM
1
1Xuất khẩu9/13/2018 3:13 AM
1
1Xuất khẩu9/13/2018 3:13 AM
1
1Xuất khẩu9/13/2018 3:12 AM
1
1Xuất khẩu9/13/2018 3:12 AM
1
1Xuất khẩu9/13/2018 3:12 AM
1
1Hoàn thuế9/13/2018 3:12 AM
1
1Hoàn thuế9/13/2018 3:12 AM
1
1Hoàn thuế9/13/2018 3:11 AM
1
1Hoàn thuế9/13/2018 3:11 AM
1
1Hoàn thuế9/13/2018 3:11 AM
1
1Chính sách thuế9/13/2018 3:11 AM
1
1Chính sách thuế9/13/2018 3:10 AM
1
1Chính sách thuế9/13/2018 3:10 AM
1
1Chính sách thuế9/13/2018 3:10 AM
1
1Chính sách thuế9/13/2018 3:10 AM
1
1Chính sách xuất nhập khẩu9/13/2018 3:10 AM
1
1Chính sách xuất nhập khẩu9/13/2018 3:09 AM
1
1Chính sách xuất nhập khẩu9/13/2018 3:09 AM
1
1Chính sách xuất nhập khẩu9/13/2018 3:09 AM
1
1Chính sách xuất nhập khẩu9/13/2018 3:08 AM
1
1Giao lưu hải quan Việt nam9/13/2018 3:07 AM
1
1Giao lưu hải quan Việt nam9/13/2018 3:07 AM
1
1Giao lưu hải quan Việt nam9/13/2018 3:07 AM
1
1Giao lưu hải quan Việt nam9/13/2018 3:07 AM
1
1Giao lưu hải quan Việt nam9/13/2018 3:06 AM
1
1Xuất cảnh9/13/2018 3:06 AM
1
1Xuất cảnh9/13/2018 3:06 AM
1
1Xuất cảnh9/13/2018 3:06 AM
1
1Xuất cảnh9/13/2018 3:06 AM
1
1Xuất cảnh9/13/2018 3:05 AM
1
1Chuyển cảng9/13/2018 3:05 AM
1
1Chuyển cảng9/13/2018 3:05 AM
1
1Chuyển cảng9/13/2018 3:04 AM
1
1Chuyển cảng9/13/2018 3:04 AM
1
1Chuyển cảng9/13/2018 3:04 AM
1
1Nhập sản xuất khẩu9/13/2018 3:04 AM
1
1Nhập sản xuất khẩu9/13/2018 3:04 AM
1
1Nhập sản xuất khẩu9/13/2018 3:03 AM
1
1Nhập sản xuất khẩu9/13/2018 3:03 AM
1
1Nhập sản xuất khẩu9/13/2018 3:03 AM
1
1Gia công9/13/2018 3:03 AM
1
1Gia công9/13/2018 3:03 AM
1
1Gia công9/13/2018 3:03 AM
1
1Gia công9/13/2018 3:02 AM
1
1Gia công9/13/2018 3:02 AM
1
1Nhập khẩu9/13/2018 3:02 AM
1
1Nhập khẩu9/13/2018 3:02 AM
1
1Nhập khẩu9/13/2018 3:02 AM
1
1Nhập khẩu9/13/2018 3:01 AM
1
1Nhập khẩu9/13/2018 3:01 AM
1
1Xuất khẩu9/13/2018 2:40 AM
1
1Xuất khẩu9/13/2018 2:39 AM
1
1Xuất khẩu9/13/2018 2:39 AM
1
1Xuất khẩu9/13/2018 2:39 AM
1
1Xuất khẩu9/13/2018 2:39 AM
1
1Hoàn thuế9/13/2018 2:38 AM
1
1Hoàn thuế9/13/2018 2:37 AM
1
1Hoàn thuế9/13/2018 2:37 AM
1
1Hoàn thuế9/13/2018 2:37 AM
1
1Hoàn thuế9/13/2018 2:35 AM
1
1Chính sách thuế9/13/2018 2:35 AM
1
1Chính sách thuế9/13/2018 2:34 AM
1
1Chính sách thuế9/13/2018 2:34 AM
1
1Chính sách thuế9/13/2018 2:34 AM
1
1Chính sách thuế9/13/2018 2:34 AM
1
1Chính sách xuất nhập khẩu9/13/2018 2:34 AM
1
1Chính sách xuất nhập khẩu9/13/2018 2:33 AM
1
1Chính sách xuất nhập khẩu9/13/2018 2:33 AM
1
1Chính sách xuất nhập khẩu9/13/2018 2:33 AM
1
1Chính sách xuất nhập khẩu9/13/2018 2:33 AM
1
1Giao lưu hải quan Việt nam9/13/2018 2:32 AM
1
1Giao lưu hải quan Việt nam9/13/2018 2:32 AM
1
1Giao lưu hải quan Việt nam9/13/2018 2:32 AM
1
1Giao lưu hải quan Việt nam9/13/2018 2:32 AM
1
1Giao lưu hải quan Việt nam9/13/2018 2:31 AM
1
1 - 100 Next
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 169 Phố Vũ, đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Điện thoại: (0241) 3 875 236 - FAX: (0241) 3 875 237