THÔNG TIN ĐƠN VỊ GỬI CÂU HỎI
Tên cá nhân/tổ chức hỏi: https://www.nhomkinhthanhphat.xyz/
Địa chỉ: https://www.nhomkinhthanhphat.xyz/ 
Điện thoại: 01454545 
Email: bibon.xyz@gmail.com 
CÂU HỎI YÊU CẦU TƯ VẤN
Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu
Tiêu đề: https://www.nhomkinhthanhphat.xyz/
Nội dung câu hỏi:
NỘI DUNG TRẢ LỜI TƯ VẤN
Đơn vị phụ trách:  
Nội dung trả lời:
Tổng cục Hải Quan Việt Nam
Địa chỉ: 162 - Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội