HỎI & ĐÁP

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh trả lời vướng mắc của doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu...
Những thắc mắc của cá nhân hay doanh nghiệp sẽ được chúng tôi trả lời trong thời gian ngắn nhất có thể.

Nội dung tư vấn chỉ có tính tham khảo, đề nghị cá nhân/doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh để được hướng dẫn chi tiết.
THÔNG TIN ĐƠN VỊ GỬI CÂU HỎI
Tên cá nhân/tổ chức hỏi: bibonxyz
Địa chỉ: TTLBLOG 
Điện thoại:  
Email: trant@yahoo.com.vn 
CÂU HỎI TƯ VẤN
Lĩnh vực: Chính sách xuất nhập khẩu
Tiêu đề: LIÊN KẾ TTL
Nội dung:

http://quansu.hungyen.gov.vn/p

http://quansu.hungyen.gov.vn/p

http://dpidongnai.gov.vn/Lists

http://dpidongnai.gov.vn/Lists

http://dpidongnai.gov.vn/Lists

http://dpidongnai.gov.vn/Lists

http://dpidongnai.gov.vn/Lists

http://dpidongnai.gov.vn/Lists

https://medium.com/@liemtuanda

http://dbndhanoi.gov.vn/portal

http://dbndhanoi.gov.vn/portal

http://dbndhanoi.gov.vn/portal

http://dbndhanoi.gov.vn/portal

http://dbndhanoi.gov.vn/portal

http://dbndhanoi.gov.vn/portal

http://dbndhanoi.gov.vn/portal

http://quansu.hungyen.gov.vn/p

http://dbndhanoi.gov.vn/portal

http://dbndhanoi.gov.vn/portal

http://thongtinkhcndaklak.vn/p

https://trantuliem.blogspot.co

https://tcvn.gov.vn/question/x

https://tcvn.gov.vn/question/d

https://bqlvsip.binhduong.gov.

https://bqlvsip.binhduong.gov.

http://www.des.gov.bn/lists/co

https://tuyentruyenphapluat.tp

https://tuyentruyenphapluat.tp

https://tuyentruyenphapluat.tp

https://tuyentruyenphapluat.tp

https://tuyentruyenphapluat.tp

https://tuyentruyenphapluat.tp

http://co60q.esa.int/Lists/EST

http://co60q.esa.int/Lists/EST

http://co60q.esa.int/Lists/EST

http://co60q.esa.int/Lists/EST

http://co60q.esa.int/Lists/EST

http://co60q.esa.int/Lists/EST

http://co60q.esa.int/Lists/EST

http://co60q.esa.int/Lists/EST

http://co60q.esa.int/Lists/EST

http://thongke.dongnai.gov.vn/

http://thongke.dongnai.gov.vn/

http://thongke.dongnai.gov.vn/

http://thongke.dongnai.gov.vn/

http://thongke.dongnai.gov.vn/

http://thongke.dongnai.gov.vn/

http://thongke.dongnai.gov.vn/

http://thongke.dongnai.gov.vn/

https://www.bibon.xyz/dien-dan

http://xuanloc-dongnai.gov.vn/

http://thanhhoa.dcs.vn/tinhuy/

http://nhontrach.dongnai.gov.v

http://sgtvt.dongnai.gov.vn/Li

http://caicachhanhchinh.dongna

http://banqlkcn.vinhphuc.gov.v

https://hoanhbo.quangninh.gov.

https://quangninh.gov.vn/Lists

https://quangninh.gov.vn/Lists

https://www.tourism.gov.za/Lis

http://www.bncustoms.gov.vn/Li

https://thanhxuan.hanoi.gov.vn

http://portal.ca.gov.vn/Lists/

http://bandantoc.backan.gov.vn

http://lhhvhnt.baclieu.gov.vn/

http://lhhvhnt.baclieu.gov.vn/

http://lhhvhnt.baclieu.gov.vn/

http://lhhvhnt.baclieu.gov.vn/

http://lhhvhnt.baclieu.gov.vn/

http://www.tynwald.org.im/link

http://tct.baclieu.gov.vn/List

http://tct.baclieu.gov.vn/List

http://sxd.dongnai.gov.vn/List

http://www.lamdong.gov.vn/vi-V

http://www.lamdong.gov.vn/vi-V

http://www.lamdong.gov.vn/vi-V

http://www.lamdong.gov.vn/vi-V

http://gisdata.scag.ca.gov/Lis

http://gisdata.scag.ca.gov/Lis

http://gisdata.scag.ca.gov/Lis

http://gisdata.scag.ca.gov/Lis

http://gisdata.scag.ca.gov/Lis

http://hotich.sotuphap.hanoi.g

http://hotich.sotuphap.hanoi.g

http://hotich.sotuphap.hanoi.g

http://hotich.sotuphap.hanoi.g

http://hotich.sotuphap.hanoi.g

http://hotich.sotuphap.hanoi.g

http://hotich.sotuphap.hanoi.g

http://hotich.sotuphap.hanoi.g

http://www.bncustoms.gov.vn/Li

http://www.bncustoms.gov.vn/Li

http://www.bncustoms.gov.vn/Li

http://www.bncustoms.gov.vn/Li

https://www.customs.gov.vn/Lis

https://www.customs.gov.vn/Lis

https://www.customs.gov.vn/Lis

https://www.customs.gov.vn/Lis

http://doithoaidoanhnghiep.vin

http://doithoaidoanhnghiep.vin

http://doithoaidoanhnghiep.vin

http://doithoaidoanhnghiep.vin

http://doithoaidoanhnghiep.vin

https://www.academia.edu/41349

http://ctp.rajasthan.gov.in/Li

http://ctp.rajasthan.gov.in/Li

http://ctp.rajasthan.gov.in/Li

http://gdsr.mof.gov.vn/noidung

http://gdsr.mof.gov.vn/noidung

http://gdsr.mof.gov.vn/noidung

http://gdsr.mof.gov.vn/noidung

https://bqlvsip.binhduong.gov.

https://medium.com/@liemtuanda

http://gdsr.mof.gov.vn/noidung

http://lhhvhnt.baclieu.gov.vn/

http://lhhvhnt.baclieu.gov.vn/

http://ctp.rajasthan.gov.in/Li

http://ctp.rajasthan.gov.in/Li

http://ctp.rajasthan.gov.in/Li

http://ctp.rajasthan.gov.in/Li

http://quangbaweb.edu.vn/showt

http://quangbaweb.edu.vn/showt

http://quangbaweb.edu.vn/showt

http://quangbaweb.edu.vn/showt

https://www.tourism.gov.za/Lis

https://www.tourism.gov.za/Lis

https://www.tourism.gov.za/Lis

https://www.tourism.gov.za/Lis

https://www.tourism.gov.za/Lis

https://oag.treasury.gov.za/RM

https://oag.treasury.gov.za/RM

https://medium.com/@liemtuanda

https://oag.treasury.gov.za/RM

https://tuliem03.violet.vn/ent

http://blogtuvi.blog.fc2.com/b

https://yaplog.jp/ctythaiphong

http://blog.livedoor.jp/tuliem

https://liemtuandat.hatenablog

http://dichvutot.eklablog.com/

https://sites.google.com/site/

https://sites.google.com/site/

http://ngoaivu.dongnai.gov.vn/

http://ngoaivu.dongnai.gov.vn/

http://ngoaivu.dongnai.gov.vn/

https://www.thegioiseo.com/thr

https://www.dongnai.gov.vn/Lis

https://medium.com/@bibon.xyz/

http://monofeya.gov.eg/citizen

http://monofeya.gov.eg/citizen

http://monofeya.gov.eg/citizen

http://monofeya.gov.eg/citizen

https://www.nhomkinhthanhphat.

https://www.pinterest.de/liemt

https://www.pinterest.de/trant

https://www.pinterest.com/tran

https://www.pinterest.ru/trant

https://www.pinterest.ca/trant

https://www.pinterest.jp/trant

https://www.pinterest.es/trant

http://www.folkd.com/user/ctyt

https://trantuliem.blogspot.co

https://www.thegioiseo.com/thr

https://www.youtube.com/channe

https://thanhxuan.hanoi.gov.vn

https://thanhxuan.hanoi.gov.vn

https://thanhxuan.hanoi.gov.vn

https://thanhxuan.hanoi.gov.vn

https://trantuliem.blogspot.co

https://hec.gov.pk/lists/newsl

https://extension.tennessee.ed

https://www.scoop.it/topic/nho

https://www.scoop.it/topic/dic

https://www.youtube.com/user/t

https://www.flickr.com/photos/

http://web.sfusd.edu/Services/

http://web.sfusd.edu/Services/

http://dichvutot.eklablog.com/

http://web.sfusd.edu/Services/

https://www.charlottecountyfl.

https://songoaivu.binhduong.go

http://skhcn.baclieu.gov.vn/Li

http://skhcn.baclieu.gov.vn/Li

http://www.sharkia.gov.eg/serv

http://www.sharkia.gov.eg/serv

http://www.sharkia.gov.eg/serv

http://www.sharkia.gov.eg/serv

http://www.aswan.gov.eg/jobs/L

http://www.aswan.gov.eg/jobs/L

http://www.aswan.gov.eg/jobs/L

http://www.aswan.gov.eg/jobs/L

http://www.aswan.gov.eg/jobs/L

http://www.aswan.gov.eg/jobs/L

http://www.aswan.gov.eg/jobs/L

http://www.aswan.gov.eg/jobs/L

http://www.aswan.gov.eg/jobs/L

https://medium.com/@liemtuanda

http://bncustoms.gov.vn/Lists/

http://co60q.esa.int/Lists/EST

https://bqlvsip.binhduong.gov.

https://tcvn.gov.vn/question/d

http://www.alexandria.gov.eg/L

http://www.alexandria.gov.eg/L

http://www.alexandria.gov.eg/L

http://www.alexandria.gov.eg/L

http://www.alexandria.gov.eg/L

http://portals.jp.pr.gov/SiteD

http://portals.jp.pr.gov/SiteD

http://portals.jp.pr.gov/SiteD

http://portals.jp.pr.gov/SiteD

http://portals.jp.pr.gov/SiteD

http://portals.jp.pr.gov/SiteD

https://medium.com/@bibon.xyz/

http://dblab.pusan.ac.kr/xe/da

http://bde.ky.gov/Lists/Survey

http://bde.ky.gov/Lists/Survey

http://stttt.dongnai.gov.vn/Li

http://stttt.dongnai.gov.vn/Li

http://stttt.dongnai.gov.vn/Li

http://antoanlaodong.gov.vn/Li

http://antoanlaodong.gov.vn/Li

http://antoanlaodong.gov.vn/Li

http://antoanlaodong.gov.vn/Li

http://antoanlaodong.gov.vn/Li

http://antoanlaodong.gov.vn/Li

http://antoanlaodong.gov.vn/Li

http://antoanlaodong.gov.vn/Li

http://antoanlaodong.gov.vn/Li

http://antoanlaodong.gov.vn/Li

http://sp.mdot.ms.gov/Roadway%

http://www.durban.gov.za/Lists

http://www.chesf.gov.br/Lists/

http://www.chesf.gov.br/Lists/

http://www.chesf.gov.br/Lists/

http://www.chesf.gov.br/Lists/

http://www.chesf.gov.br/Lists/

http://www.chesf.gov.br/Lists/

http://www.chesf.gov.br/Lists/

https://oag.treasury.gov.za/RM

http://www.minvivienda.gov.co/

http://www.minvivienda.gov.co/

http://www.minvivienda.gov.co/

http://www.minvivienda.gov.co/

http://www.minvivienda.gov.co/

http://www.minvivienda.gov.co/

https://tuyentruyenphapluat.tp

http://longthanh.dongnai.gov.v

http://longthanh.dongnai.gov.v

http://longthanh.dongnai.gov.v

http://longthanh.dongnai.gov.v

http://longthanh.dongnai.gov.v

http://longthanh.dongnai.gov.v

http://www.hochiminhcity.gov.v

https://intercoonecta.aecid.es

https://intercoonecta.aecid.es

https://intercoonecta.aecid.es

https://intercoonecta.aecid.es

https://intercoonecta.aecid.es

https://intercoonecta.aecid.es

https://intercoonecta.aecid.es

http://foodqa.just.edu.jo/List

http://foodqa.just.edu.jo/List

http://foodqa.just.edu.jo/List

http://foodqa.just.edu.jo/List

http://documents.brevardschool

http://caf.vass.gov.vn/noidung

http://caf.vass.gov.vn/noidung

http://caf.vass.gov.vn/noidung

http://www.ldldsoctrang.soctra

http://www.quan8.hochiminhcity

http://thanhhoa.gov.vn/portal/

https://www.reddit.com/user/tr

http://portalanalitico.anvisa.

http://namtramy.gov.vn/Default

https://vn.answers.yahoo.com/a

https://thaiphong.business.sit

https://fr.answers.yahoo.com/a

https://answers.yahoo.com/acti

http://www.northsinai.gov.eg/c

http://www.northsinai.gov.eg/c

http://www.northsinai.gov.eg/c

http://www.northsinai.gov.eg/c

https://www.economy.gov.ae/ara

https://miennui.most.gov.vn/th

http://ipc.daknong.gov.vn/vn/r

http://ipc.daknong.gov.vn/vn/r

https://torgi.gov.ru/forum/use

https://aboutus.com/ThaiPhong.

https://www.reddit.com/user/tr

https://www.reddit.com/user/tr

https://www.behance.net/liemtr

https://mix.com/trntlim

https://www.instapaper.com/p/t

https://speakerdeck.com/trantu

https://gab.com/trantuliem

https://ello.co/blogtrantuliem

https://sites.google.com/view/

https://unsplash.com/@trantuli

https://sites.google.com/view/

https://www.ecda.gov.sg/growat

https://www.ecda.gov.sg/growat

https://www.ecda.gov.sg/growat

https://www.ecda.gov.sg/growat

https://www.ecda.gov.sg/growat

https://www.ecda.gov.sg/growat

https://www.ecda.gov.sg/growat

https://www.karnataka.gov.in/k

https://www.karnataka.gov.in/k

https://www.karnataka.gov.in/k

https://www.karnataka.gov.in/k

https://events.eventzilla.net/

https://aprendeenlinea.udea.ed

https://www.techrum.vn/members

https://www.cgc.edu/Academics/

https://www.cgc.edu/Academics/

https://www.cgc.edu/Academics/

https://www.cgc.edu/Academics/

https://www.cgc.edu/Academics/

https://www.cgc.edu/Academics/

https://www.cgc.edu/Academics/

https://www.cgc.edu/Academics/

https://infogram.com/tran-tu-l

https://trello.com/trantuliem/

https://refind.com/trantuliem

https://www.instagram.com/liem

https://500px.com/trantuliem

https://sketchfab.com/trantuli

https://issuu.com/liemtuandat

http://brin.usd.edu/web/trantu

https://mastodon.social/@trant

https://dichvucong.namdinh.gov

http://nhannangluong.dvctt.gov

https://trantuliem.kroogi.com/

https://www.plurk.com/trantuli

https://www.yumpu.com/user/lie

https://slides.com/tr-nt-liem/

https://sheer.hust.edu.vn/docu

https://sheer.hust.edu.vn/docu

https://sheer.hust.edu.vn/web/

https://www.intensedebate.com/

https://www.kozbeszerzes.gov.h

https://vk.com/id432135039

http://lhhvhnt.baclieu.gov.vn/

http://revistas.uned.es/index.

http://www.cityofdurban.co.za/

http://www.cityofdurban.co.za/

http://www.cityofdurban.co.za/

http://www.durban.gov.za/Lists

http://www.law.umich.edu/histo

http://stnmt.baclieu.gov.vn/Li

http://tpbl.baclieu.gov.vn/Lis

https://www.question2answer.or

https://serc.carleton.edu/pers

https://www.pinterest.ch/bibon

https://www.pinterest.com/bibo

https://www.pinterest.jp/bibon

https://www.pinterest.nz/bibon

https://www.pinterest.dk/bibon

https://www.pinterest.de/bibon

https://sk.pinterest.com/bibon

https://www.pinterest.es/bibon

https://www.pinterest.com.au/b

https://www.pinterest.cl/bibon

https://cz.pinterest.com/bibon

https://www.pinterest.co.uk/bi

https://www.pinterest.ca/bibon

https://www.pinterest.at/bibon

https://www.bibon.xyz/tai-khoa

https://www.pinterest.nz/chuye

https://www.pinterest.dk/chuye

https://www.pinterest.de/chuye

https://sk.pinterest.com/chuye

https://www.pinterest.es/chuye

https://www.pinterest.com.au/c

https://www.pinterest.cl/chuye

https://cz.pinterest.com/chuye

https://www.pinterest.co.uk/ch

https://www.pinterest.ca/chuye

https://www.pinterest.at/chuye

https://www.chuyennhatrongoi.i

http://humg.edu.vn/hoi-dap/Pag

http://humg.edu.vn/hoi-dap/Pag

http://humg.edu.vn/hoi-dap/Pag

http://humg.edu.vn/hoi-dap/Pag

http://humg.edu.vn/hoi-dap/Pag

http://humg.edu.vn/hoi-dap/Pag

https://www.pinterest.nz/thaip

https://www.pinterest.dk/thaip

https://www.pinterest.de/thaip

https://sk.pinterest.com/thaip

https://www.pinterest.es/thaip

https://www.pinterest.com.au/t

https://www.pinterest.cl/thaip

https://cz.pinterest.com/thaip

https://www.pinterest.co.uk/th

https://www.pinterest.ca/thaip

https://www.pinterest.at/thaip

https://www.pinterest.nz/nhomk

https://www.pinterest.dk/nhomk

https://www.pinterest.de/nhomk

https://sk.pinterest.com/nhomk

https://www.pinterest.es/nhomk

https://www.pinterest.com.au/n

https://www.pinterest.cl/nhomk

https://cz.pinterest.com/nhomk

https://www.pinterest.co.uk/nh

https://www.pinterest.ca/nhomk

https://www.pinterest.at/nhomk

https://sites.google.com/site/

TRẢ LỜI TƯ VẤN
Đơn vị phụ trách:  
Nội dung:
Về trang trước   Trang in   Về đầu trang
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn