Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
0Tin hoạt động Hải quan Hà Nội
Đội Tổng hợp – Chi cục Hải quan Bắc Ninh - 28/04/2011 9:57 AM
Đứng trước ngưỡng cửa hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, xu hướng toàn cầu hóa đang đặt nước ta trước rất nhiều thời cơ và thử thách. Chúng tôi những Đoàn viên thanh niên Chi cục Hải quan Bắc Ninh không ngừng học ngoại ngữ, tin học bằng nhiều hình thức phong phú. Chúng tôi đã tổ chức các buổi tọa đàm ngay trong các buổi sinh hoạt đoàn nhằm truyền đạt cho nhau những kiến thức về ngoại ngữ, tin học; tham gia đầy đủ các lớp về ngoại ngữ, tin học do Cục Hải quan Tp Hà Nội tổ chức. Từ đó có kiến thức vững chắc để hỗ trợ công việc nghiệp vụ được tốt hơn, đáp ứng tốt công tác hiện đại hóa ngành Hải quan đề ra. Hơn lúc nào hết, chúng tôi đã và đang HỌC TẬP THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI.
9/05/2011 4:31 PM
Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội, có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.
9/05/2011 4:29 PM
Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư - gia công là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội, có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.
9/05/2011 4:27 PM
Chi cục Hải quan Bưu điện thành phố Hà Nội là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội, có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.
9/05/2011 4:25 PM
Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội, có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn