Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh, cải thiện Chỉ số DCI năm 2017
Lê Tú Anh - Phó chánh văn phòng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh - 22/06/2017 10:00 AM
Ngày 24-5, Cục Hải quan Bắc Ninh phối hợp với Viện nghiên cứu và phát triển kinh tế- xã hội tỉnh tổ chức hội thảo “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017”. Tại Hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nêu rõ các nhóm vấn đề cốt lõi để tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; Phân tích về chỉ số đo lường chất lượng quản trị địa phương; Chỉ số DCI Bắc Ninh 2016; Nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh năm 2017 của Cục Hải quan tỉnh. Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc cũng gợi mở, một số việc cần làm ngay gồm: cải thiện văn hóa ứng xử trong tiếp xúc với doanh nghiệp để nâng cao mức độ hài lòng, tăng cường thông tin, đối thoại; Đào tạo kỹ năng mềm cho các cán bộ; Cải cách hành chính; Nâng cao chất lượng Website; Xử lý thông tin kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo niềm tin cho doanh nghiệp…. Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh cũng trao đổi, góp ý về việc lựa chọn mẫu để khảo sát, đánh giá phù hợp với đối tượng phục vụ của cơ quan Hải quan và đưa ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Trong đó tập trung vào đẩy mạnh việc cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục hải quan, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý hải quan; rà soát, đề xuất sửa đổi quy định về các loại thuế, quản lý thuế, hải quan theo hướng liên thông giữa các cơ quan liên quan để giảm thủ tục, thời gian và chi phí thực hiện cho doanh nghiệp…. Trên cơ sở kế hoạch công tác cải cách, phát triển hiện đại hóa Hải quan Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020 được Tổng Cục Hải quan phê duyệt, Cục Hải quan Bắc Ninh triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo và quản lý nguồn nhân lực; các nghiệp vụ hải quan đều thực hiện trên các phần mền quản lý và ứng dụng như hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia, phối hợp thu thuế qua ngân hàng, phần mềm kế toán thuế…. Thời gian tới Cục Hải quan tỉnh tập trung vào các Chỉ số có số điểm được đánh giá thấp; Tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp, hiệp hội danh nghiệp giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp tạo sự hiểu biết, chia xẻ giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp, qua đó cũng tạo chuyển biến tích cực trong ứng xử giữa cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp, để duy trì và nâng cao niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số xếp hạng; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính kết hợp với đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp. Trang bị kiến thức và giúp xác định rõ nguyên nhân, hạn chế, đề ra biện pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt dịch vụ công của cơ quan Hải quan năm 2017 và những năm tiếp theo.
Lê Tú Anh - Phó chánh văn phòng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh
Tin liên quan:
 
© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn