Hải quan Việt Nam
Tìm kiếm thông tin hoạt động:
Cổng thông tin điện tử chính phủ
csdlthutuchanhchinh
Liên kết đến dịch vụ thư điện tử
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài Chính
Website Hải quan Việt Nam
Bao hai quan online
Cơ chế 1 cửa quốc gia
Thư viện Văn bản
Vietnam Customs Portal Video
Sơ kết 2 tháng triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử
Nguồn tin:  HQOnline
HQOnline
Sơ kết 2 tháng triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử
Công bố quyết định thành lập Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh
Xem   Xem tại cửa sổ mới
admin - 31/12/2015 3:41 PM
Hải quan Việt Nam cải cách, hiện đại hóa trên con đường hội nhập
Xem   Xem tại cửa sổ mới
HQonline - 14/10/2014 12:15 PM
Hải quan Việt Nam cải cách, hiện đại hóa trên con đường hội nhập
Triển khai thủ tục hải quan điện tử trên toàn quốc
Xem   Xem tại cửa sổ mới
HQOline (Báo Hải quan) - 17/06/2013 4:56 PM
Triển khai thủ tục hải quan điện tử trên toàn quốc
Bước phát triển mới trong thực hiện chính sách về thủ tục hải quan (Phần 2)
Xem   Xem tại cửa sổ mới
VTV - 17/06/2013 4:34 PM
Bước phát triển mới trong thực hiện chính sách về thủ tục hải quan (Phần 2)
Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Asean lần thứ 22
Xem   Xem tại cửa sổ mới
Báo Hải quan - 25/09/2008 7:22 AM
Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Asean lần thứ 22
Bước phát triển mới trong thực hiện chính sách về thủ tục hải quan (Phần 1)
Xem   Xem tại cửa sổ mới
VTV (VTV) - 25/09/2008 7:22 AM
Bước phát triển mới trong thực hiện chính sách về thủ tục hải quan (Phần 1)
Sơ kết 2 tháng triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử
Xem   Xem tại cửa sổ mới
HQOnline (HQOnline) - 25/09/2008 7:22 AM
Sơ kết 2 tháng triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử
Ngành hải quan tăng cường thực hiện thủ tục hải quan điện tử
Xem   Xem tại cửa sổ mới
VTV (VTV) - 17/06/2013 4:48 PM
Ngành hải quan tăng cường thực hiện thủ tục hải quan điện tử

© Bản quyền 2014 Cục Hải quan Bắc Ninh
Địa chỉ: 99 Đường Lê Quang Đạo, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh  - Điện thoại: (0222) 3 875 236 - FAX: (0222) 3 875 237 - Email: hqbacninh@customs.gov.vn